Przejdź do treści


Most Południowy

Jest decyzja radnych w sprawie budowy połączenia DK 87 z DW 969 i trzeciego mostu na Dunajcu

  Przeydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

  Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Nowego Sącza, w trakcie której pod głosowanie poddano tylko jeden punkt. Głosowanie dotyczyło kluczowej dla Nowego Sącza i całej Sądecczyzny inwestycji – budowy połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 i trzeciego mostu na Dunajcu.Czytaj dalej »Jest decyzja radnych w sprawie budowy połączenia DK 87 z DW 969 i trzeciego mostu na Dunajcu

  Komunikat dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcina Poręby w sprawie obwodnicy

   dr Marcin Poreba dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i KulturyMarcina Poręby - foto. UMNS

   Sądeczanie nie od dziś wskazują, iż najistotniejszym problemem Nowego Sącza są zakorkowane ulice, zwłaszcza ul. Węgierska. Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest budowa ulic odciążających główne arterie komunikacyjne. Konieczna jest budowa dodatkowego mostu na rzece Dunajec oraz połączenie ul. Węgierskiej z obwodnicą Zachodnią po stronie gminy Chełmiec. Mamy propozycję rozwiązania tego problemu. Jest to propozycja przemyślana, przebieg obwodnicy prowadzony jest po terenach niezabudowanych, z dala od zabudowy mieszkaniowej i terenów ogródków działkowych oraz uwzględnia projektowaną przez gminę Chełmiec drogę wzdłuż wałów Dunajca. Tym samym nie wprowadza ruchu w osiedle Wólki.Czytaj dalej »Komunikat dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcina Poręby w sprawie obwodnicy