Przejdź do treści


Przyjdzie nam poczekać na most południowy – Opracowanie projektu budowlanego oraz zdobycie pozwolenia na budowę ma potrwać do listopada 2024 roku

Wojewoda Łukasz Kmita, marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka stoją i trzymają w rękach umowy.

We wtorek w Krakowie podpisano umowę w sprawie połączenia drogi krajowej nr 87 (ul. Węgierska) z obwodnicą Podegrodzia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969. Inwestycja została włączona do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”. W wydarzeniu wzięli udział wojewoda Łukasz Kmita, marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Właśnie rozpoczyna się etap II zadania – „Opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”. Zakończenie realizacji tylko tego etapu zaplanowano na koniec listopada 2024 roku a konieczne będzie jeszcze ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Co jak pokazuje przykład około półtorakilometrowego łącznika obwodnic w Chełmcu może trwać  kolejne długie miesiące.

W tym roku koszty kwalifikowane realizacji zadania wynoszą 320 tys. zł. Przyznana dotacja celowa to 256 tys. zł, pozostałą część pokryje ze środków własnych Województwo Małopolskie.