Zmiany organizacji ruchu na Polsko-Słowackim przejściu granicznym w Leluchowie

Od 20 marca 2017 roku na Polsko-Słowackim przejściu granicznym w Leluchowie wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu. Zarządca drogi mając na względzie wyeliminowanie zjawiska niestosowania się kierujących samochodami ciężarowymi do znaku B-18 zastosował tzw. „szykany”. Rozwiązanie zostało wprowadzone na moście łączącym Polskę i Republikę Słowacką. Sposób umiejscowienia szykan nie pozwala na pokonanie obiektu mostowego przez pojazdy ciężarowe.

Szwajcarzy rozmawiali z rolnikami

Dzisiaj starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk spotkali się z osobami, które ze strony polskiej i szwajcarskiej realizowały projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”. Program był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zakończył się w październiku 2015 r. Czytaj dalej