Jak powstają korki uliczne i co zrobić, by samemu ich nie powiększać?

Brak mostu Heleńskiego to obiektywna przyczyna powstawania korków w Nowym Sączu. Przejazd z Starego Sącza lub Brzeznej do Centrum Nowego Sącza w godzinach popołudniowego szczytu może obecnie trwać nawet 1,5 godziny, wywołując frustracje i zdenerwowanie. Czy za powstawanie korków odpowiedzialne jest tylko nagromadzenie zbyt dużej liczby samochodów na danym odcinku drogi? Czy sposób jazdy kierowców może zapobiec powstawaniu korków ulicznych? Czytaj dalej

Komunikat dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcina Poręby w sprawie obwodnicy

Sądeczanie nie od dziś wskazują, iż najistotniejszym problemem Nowego Sącza są zakorkowane ulice, zwłaszcza ul. Węgierska. Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest budowa ulic odciążających główne arterie komunikacyjne. Konieczna jest budowa dodatkowego mostu na rzece Dunajec oraz połączenie ul. Węgierskiej z obwodnicą Zachodnią po stronie gminy Chełmiec. Mamy propozycję rozwiązania tego problemu. Jest to propozycja przemyślana, przebieg obwodnicy prowadzony jest po terenach niezabudowanych, z dala od zabudowy mieszkaniowej i terenów ogródków działkowych oraz uwzględnia projektowaną przez gminę Chełmiec drogę wzdłuż wałów Dunajca. Tym samym nie wprowadza ruchu w osiedle Wólki. Czytaj dalej