Przejdź do treści


Podpisano list intencyjny ws. budowy połączenia DK 87 z DW 969 wraz z mostem na Dunajcu

Podpisano list intencyjny - Fot. Maria_Olszowska

W piątek w Miasteczku Galicyjskim podpisano list intencyjny w sprawie budowy połączenia  DK 87 z DW 969 wraz z mostem na Dunajcu. Sygnatariuszami porozumienia są: prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski oraz wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach.

W latach 2018 – 2020 lokalne samorządy opracowały wielowariantową koncepcję dla budowy połączenia drogi krajowej 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969. Pod koniec 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję środowiskową dla budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969, w tym budowy mostu na rzece Dunajec w wariancie C. Podpisany dzisiaj list intencyjny dotyczy kolejnych etapów realizacji projektu, w tym finansowania inwestycji.

Połączenie drogowe DK87 z DW 969

Fot. Maria Olszowska