Jest decyzja radnych w sprawie budowy połączenia DK 87 z DW 969 i trzeciego mostu na Dunajcu

Opublikowano 14 marca 2019 przez
Jest decyzja radnych w sprawie budowy  połączenia DK 87 z DW 969 i trzeciego mostu na Dunajcu

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Nowego Sącza, w trakcie której pod głosowanie poddano tylko jeden punkt. Głosowanie dotyczyło kluczowej dla Nowego Sącza i całej Sądecczyzny inwestycji – budowy połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 i trzeciego mostu na Dunajcu.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały przygotowany przez prezydenta miasta Ludomira Handzla, dotyczący porozumienia między miastem Nowy Sącz a Województwem Małopolskim w sprawie współpracy w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”.