Przejdź do treści


Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy łącznika DK 87 i DW 969 oraz mostu południowego

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

26 lipca o godz. 16:00 w nowosądeckim Ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy łącznika DK 87 i DW 969 oraz mostu południowego na rzece Dunajec.

W trakcie spotkania z mieszkańcami zaprezentowany zostanie przez projektanta planowany przebieg drogi oraz rozwiązania konstrukcyjne. W programie spotkania przewidziano również czas na dyskusje.

Planowany program spotkania:

  • godz. 16:00: prezentacja przez projektantów przebiegu planowanej trasy i rozwiązań konstrukcyjnych;
  • godz. 17:00 – 20:00: dyskusja.

Władze miasta apelują o jak liczniejszy udział w spotkaniu mieszkańców i przedsiębiorców.