Małopolska: Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24 – godzinnego pyłu PM10 (200µg/m3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego Czytaj więcej →