Przejdź do treści


Nowy Sącz: Fatalny stan powietrza – normy przekroczone pięciokrotnie

Panorama Nowego Sącza fot. Kamil Bańkowski IRART

Kto nie musi lepiej aby nie wychodził z domu. Wyniki pomiarów jakości powietrza z wszystkich lokalizacji na terenie Nowego Sącza wskazują że normy Pyłu zawieszonego PM 10, w ciągu ostatniej doby, zostały przekroczone nawet pięciokrotnie.

Uśrednione wyniki pomiarów z wszystkich lokalizacji

Auta czy piece?
Wbrew często powtarzanym opiniom za fatalną jakość powietrza w polskich miastach odpowiedzialne są nieekologiczne piece grzewcze, czyli tzw. niska emisja. Niezaprzeczalnym argumentem w tej sprawie jest fakt że problem ze smogiem pojawia się wraz z nadejściem pierwszych mrozów. Trzy lata temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli jakości powietrza w Polsce. Według niego za 82 do 92,8 proc. zanieczyszczeń odpowiedzialna jest niska emisja. Zanieczyszczenia komunikacyjne to 5,4–7 proc. a przemysł to 1,8–9 proc.

Działania ochronne
Mieszkańcy obszaru a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie miw.pl w zakładce „Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

/wykres: www.nowysacz.pl/pomiary-powietrza