Przejdź do treści


Małopolska: Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

fot. malopolska.pl

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24 – godzinnego pyłu PM10 (200µg/m3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego:
Obszar 1 – m. Kraków
Obszar 2 – m. Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
Obszar 3 – m. Nowy Sącz, Nowosądecki, limanowski, gorlicki;
Obszar 4 – miechowski ,krakowski, proszowicki, wielicki;
Obszar 6 – olkuski, chrzanowski, oświęcimski;
Działania ochronne:
Mieszkańcy obszaru a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie miw.pl w zakładce „Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.
    Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenie zanieczyszczeń.

 
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
Do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
Zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

źródło: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego