Przejdź do treści


Nowy Sącz. III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Panorama Nowego Sącza fot. Kamil Bańkowski IRART

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził dzisiaj III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Nowym Sączu i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego.

Jutro (27 listopada) o godzinie 8:00 w nowosądeckim Ratuszu ma odbyć się specjalna sesja Rady Miasta zwołana przez Prezydenta Ludomira Handzla, w trakcie której prezydent ponownie wystąpi do radnych z prośbą o poparcie skargi do WSA na decyzję RIO zakazującą dopłat do Błękitnego Węgla.

Przypomnijmy, Decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (RIO) wstrzymano dopłaty do Błękitnego Węgla dla mieszkańców Nowego Sącza. Prezydent Nowego Sącza zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak aby to zrobić potrzebuje zgody większości radnych. Wiceprezydent Magdalena Majka na ostatniej sesji Rady Miasta zwróciła się do radnych z wnioskiem o poparcie tych starań. 11 radnych klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz nie zgodziło się jednak na poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący skargi.

Jak będzie tym razem? Czy Rada Miasta pozwoli na zaskarżenie postanowienia RIO? O tym przekonamy się na jutrzejszej sesji.