Przejdź do treści


Nowy Sącz: Bardzo zły stan jakości powietrza

Nowy Sącz: Monitoring lokalny jakości powietrza, wartości średnie z ostatniej godziny.

Według lokalnego monitoringu jakości powietrza udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza wartość dopuszczalna pyłu zawieszonego MP 10, w ciągu ostatniej doby została przekroczona w niektórych miejscach niemal ośmiokrotnie.

Według uśrednionych wyników pomiarów ze wszystkich lokalizacji na terenie Nowego Sącza wartość dopuszczalna pyłu MP10 w ciągu ostatniej doby była cały czas przekroczona. Najgorsza sytuacja miała miejsce po godzinie 16:00, kiedy to w prywatnych domach zaczyna się intensywniej palić w piecach. Z tego powodu najlepiej zrezygnować z popołudniowych spacerów a już na pewno z joggingu.
Poprawę sytuacji mogą przynieść ocieplenie i opady śniegu prognozowane na Sądecczyźnie od środy.

źródło danych: http://www.nowysacz.pl/pomiary-powietrza