Przejdź do treści


Nowy Sącz: Znacznie przekroczone normy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu

Duży mróz, który od kilku dni trzyma na Sądecczyźnie sprawił że stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu przekracza kilkukrotnie wartości dopuszczalne – lepiej odpuścić sobie niedzielny spacer.

Problem przekroczonych norm stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu nie dotyczy tylko Nowego Sącza. Boryka się z nim również wiele innych miast w Polsce, jednak jak pokazują wyniki pomiarów Nowy Sącz znajduje się niestety w ich ścisłej czołówce.
Aktualny poziom stężenia pyłów zawieszonych w nowosądeckim powietrzu można śledzić na stronie: http://www.nowysacz.pl/pomiary-powietrza