Przejdź do treści

Nowy Sącz: Bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza, normy przekroczone kilkunastokrotnie

Niska temperatura sprawia że w prywatnych domach znacznie intensywniej spalany jest węgiel co w połączeniu z bezwietrzną pogodą powoduje, że w kotlinie sądeckiej gromadzi się smog. Dane dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza wskazują, że w niektórych miejscach normy są przekroczone nawet kilkunastokrotnie.

Najgorzej jest na ulicy Świętej Heleny w Nowym Sączu:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu wydało ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza oraz zalecenia – Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce „Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczeniu powietrza oprócz pieców w których spalane są paliwa stałe niskiej jakości winne są również gazy pochodzące ze spalin samochodowych stojących w niekończących się korkach, spowodowanych brakiem mostu helleńskiego i niewystarczająca infrastrukturą drogową.
Aktualnie wyniki stanu jakości powietrza w Nowym Sączu dostępne są na stronie: http://www.nowysacz.pl/pomiary-powietrza