Przejdź do treści


Forum Młodych Liderów

Minister Edukacji Anna Zalewska – gościem specjalnym XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

    Pani minister skoncentrowała się na wizji nowoczesnego systemu edukacji i tym jak go wdrożyć. System ten powinien stopniowo porzucać to, co stare i skostniałe, tak by dostosowywać się do obecnie postępujących zmian technologicznych. Szybki Internet w każdej placówce edukacyjnej, tablice multimedialne, w każdej klasie, tematyczne sale przedmiotowe to kwestia najbliższej przyszłości.Czytaj dalej »Minister Edukacji Anna Zalewska – gościem specjalnym XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

    Nowy Sącz po raz trzynasty stał się stolicą młodych liderów

      Forum Młodych Liderów

      XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu rozpoczęło się sesją inauguracyjną, pełną znamienitych mówców, którzy chętnie podzielili się własnymi doświadczeniami, mogącymi pomóc młodym ludziom ukształtować w sobie mentalność lidera. Każdy z nich prezentował odmienne podejście do tematu przywództwa, wynikające z obranej ścieżki kariery. Wspólnym przesłaniem i tym, co każdy z nich podkreślił była konieczność podejmowania wytężonej pracy już na najwcześniejszych etapach swojej drogi do zostania liderem i niezbaczanie z obranego kursu.Czytaj dalej »Nowy Sącz po raz trzynasty stał się stolicą młodych liderów