Przejdź do treści


Nowy Sącz: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski na Forum Młodych Liderów

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski odwiedził Nowy Sącz – był gościem specjalnym XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.
Przesłaniem Ministra Zdrowia do przyszłych liderów było uświadomienie im jaką rolę mają do odegrania. Ochrona zdrowia to niezwykle newralgiczny i ważny sektor polityki. Jeden z najważniejszych jak wynika z badań opinii publicznej, ale też najtrudniejszych jeśli mowa o właściwym zarządzaniu.Na forum w Krynicy poświęcono temu zagadnieniu cały dzień. Kłopotliwe jest zwłaszcza napotykanie na trudne dylematy także natury etycznej i filozoficznej, jak choćby to, czy stawiać na profilaktykę czy leczenie. Przecież środki finansowe na ochronę zdrowia, choć mające w najbliższych latach wzrosnąć, są ograniczone. Politycy zwyczajowo traktują ten segment po macoszemu, gdyż niezwykle trudno go zreformować, natomiast błędy i potknięcia bywają niewybaczalne. Trzeba zadać sobie pytanie jaka osoba może być w tej dziedzinie liderem? Czy powinien to być manager, lekarz, ekspert, naukowiec…? Jest ono otwarte. Przecież każdemu lekarzowi najbliższa jest jego specjalizacja.

Czy zatem uzasadnione jest przekazywanie większej ilości środków na problemy z nią właśnie związane? Obecnie dzięki naukowym osiągnięciom – big data, algorytmom, wynalazkom – możemy w miarę precyzyjnie zoptymalizować zarządzanie w medycynie. Aby ten trend utrzymać, rozmaite siły muszą kooperować – stąd zaangażowanie w sprawę większej ilości resortów, od cyfryzacji po Ministerstwo Finansów. Ta współpraca z pewnością jest w stanie dać lepsze efekty niż indywidualne działania. Cechą lidera jest bowiem, zadawanie pytań i przyznawanie się do niewiedzy, aniżeli ślepe brnięcie w niepewnym kierunku i brak umiejętności przyznania się do błędu. To właśnie stanowi niewybaczalny powód to wstydu. Należy unikać ślepych zaułków i właśnie po to są spotkania networkingowe i fora wymiany opinii – zaznaczył minister.