Przejdź do treści


Uczelnia, samorząd, biznes – wspólnie dla rozwoju miast

Konferencja „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: uczelnia – samorząd – biznes” odbędzie się w dn. 20-21 października br. w Nowym Sączu. Międzynarodową konferencję naukową organizują wspólnie Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Konferencja ma stanowić odpowiedź na wyzwania XXI wieku: potrzebę kształtowania zrównoważonego miejskiego środowiska zamieszkania we współpracy wszystkich podmiotów, zaangażowanych we współtworzenie przestrzeni wokół nas. – Przyszłość rozwoju miast i wysoka jakość życia zależą od rozwoju biznesu, działań samorządów i świadomości mieszkańców – podkreśla prof. Grażyna Schneider-Skalska z Wydziału Architektury PK. – Badania naukowe i kształcenie nowych kadr prowadzone na uczelni powinny wspierać te obszary, z kolei ze strony biznesu, samorządów i mieszkańców można oczekiwać impulsów dla podejmowania badań, tworzenia wizji i projektów.

Jak podkreślają organizatorzy, integracja wszystkich obszarów i osób biorących udział w kształtowaniu środowiska miejskiego jest dziś bardzo istotna, zwłaszcza wobec ciągłej presji w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju miast oraz zmniejszających się środków unijnych na ten cel.

Uczestnicy konferencji podejmą próbę stworzenia optymalnego modelu współpracy uczelni, samorządu i lokalnego biznesu. Skupią się na poszukiwaniu obszarów, impulsów, narzędzi i procedur, które pozwolą nadać współpracy charakter ciągły.

Debata toczyć się będzie wokół takich tematów jak:

  • dotychczasowe efekty współpracy środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, społecznych i inwestycyjnych miast;
  • wskazanie i przedyskutowanie barier organizacyjnych, prawnych i mentalnych utrudniających współpracę;
  • identyfikacja nowych potrzeb i możliwości oraz oczekiwań ze strony środowisk naukowych, samorządowych biznesowych;
  • podjęcie próby stworzenia modelu współpracy odpowiadającym obszarom zagadnień przestrzennych, inwestycyjnych, społecznych.

Podczas spotkania nastąpi uroczyste podpisanie deklaracji na rzecz aktywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, naukowymi a przedstawicielami środowiska gospodarczego.

Nowy Sącz nieprzypadkowo jest gospodarzem konferencji poświęconej inteligentnemu modelowi współpracy uczelni, samorządu i biznesu. Politechnika Krakowska owocnie współpracuje z władzami miasta i firmami z regionu od dawna, a studenci PK w pracach dyplomowych, inżynierskich i magisterskich, podejmują regularnie tematy, wskazane przez partnerów samorządowych i gospodarczych. Opracowania dotyczą m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji projektowych dla terenów przeznaczonych pod inwestycje, rewitalizacji przestrzeni miejskich.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: uczelnia – samorząd – biznes” odbywać się będzie w nowosądeckim parku technologicznym MMC Brainville w dn. 20-21 października 2017 r. Otwarcie konferencji w piątek 20 października o godz. 10.

20.10.2017

(PIĄTEK)

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KATEDRY KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO I PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

INTELIGENTNY MODEL WSPÓŁPRACY: UCZELNIA-SAMORZĄD-BIZNES

09.00-10.00

REJESTRACJA GOŚCI, KAWA/HERBATA

10.00-11.00

Powitanie i Wprowadzenie

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak

Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Wystąpienia gości

Wprowadzenie:

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

SESJA I

11.00-13.00

Moderatorzy:

dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, Politechnika Krakowska

mgr inż. arch. Mirosław Trzupek, Dyrektor Wydziału Architektury

i Budownictwa w Nowym Sączu

11.00-11.15

Mirosław Trzupek

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa w Nowym Sączu

11.15-11.30

Krystyna Paprzyca,

pełnomocnik Dziekana WA PK ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym

11.30-11.45

Paweł Kukla

Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

11.45-12.00

Przedstawiciel chińskiego miasta partnerskiego SUZHOU (Chiny)

Gu Sanqiang Dyrektor Biura Rozwoju Społecznego, Park Przemysłowy Miasta Suzhou

“A Smarter SIP with Gathered Wisdom – Smart City Practices by Suzhou Industrial Park (SIP)”

12.00-12.15

Przedstawiciel węgierskiego miasta partnerskiego KISKUNHALAS (Węgry)

Mate Instvan Palkovics

Kiskunhalas a town eager to cooperate”

12.15-12.30

Wojciech Kujawski

Integrative Solutions Group Inc.– Ottawa, Kanada

12.30-12.45

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Politechnika Krakowska

13.00-14.10

OTWARCIE WYSTAWY PROJEKTÓW STUDENCKICH + LUNCH

Sesja II

14.10-15.50

Moderatorzy:

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać, Politechnika Wrocławska

14.10-14.20

Zbigniew Bać, Politechnika Wrocławska

14.20-14.35

Justyna Kobylarczyk, Politechnika Krakowska

Diagnoza funkcjonalno – przestrzenna krakowskich osiedli mieszkaniowych

Olsza II i Ugorek jako wynik współpracy uczelnia – samorząd”

Patrycja Haupt, Politechnika Krakowska

Projekt – budka na książki”

14.35-14.45

Mariusz Cygnar, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

14.45-14.55

Ewa Stachura, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Obszary współpracy między uczelnią, biznesem a samorządem w zakresie przekształceń przestrzeni zurbanizowanej”

14.55-15.05

Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Politechnika Krakowska

Doświadczenia Instytutu Planowania Miast i Regionów we współpracy z samorządem”

15.05-15.15

Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie

15.15-15.25

Anna Szewczenko, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta”

15.25-15.35

Katarzyna Krasowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Model teoretyczny a praktyka współpracy samorządu i otoczenia gospodarczego z uczelnią techniczną na przykładzie Szczecina”

15.35-15.45

Izabela Kozłowska, Agnieszka Rek-Lipczyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Modele rewitalizacji XIX-wiecznych obszarów miejskich na przykładzie Szczecina”

15.50 – 16.20

PRZERWA KAWOWA

Sesja III

16.20-18.00

Moderatorzy:

dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Politechnika Krakowska,prof. PK

Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, Politechnika Krakowska

16.20-16.30

Marek Tarko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

16.30-16.40

Łukasz Gomółka, Brainville

16.40-16.50

Teresa Bardzińska-Bonenberg, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Program rewitalizacji poznańskiej Śródki – błędy administracji miasta a inicjatywy mieszkańców”

16.50-17.00

Krystyna Romaniak, Politechnika Krakowska

Badania naukowe zabytków platforma współpracy różnorodnych środowisk”

17.00-17.10

Przedstawiciel firmy WIŚNIOWSKI Sp.zo.o S.K.A.

17.10-17.20

Małgorzata Petelenz, Mateusz Gyurkovich, Politechnika Krakowska

Wypoczynek w luksusie – współczesne tendencje projektowe. Na przykładzie dwóch koncepcji dla Gródka nad Dunajcem”

17.20-17.30

Wojciech Korbel, Politechnika Krakowska

Uregulowania prawne współczesnego procesu kształtowania przestrzeni publicznych w świetle oczekiwań władz samorządowych w Polsce”

17.30-17.40

Piotr Celewicz, Politechnika Krakowska

Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z Władzami Samorządowymi oraz Uczelniami Wyższymi”

17.40-17.50

Leszek Świątek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Akwakultura miejska – model integracji kapitału i wiedzy w przestrzeni komunalnej – Natura 4.0”

18.00-18.05

przypomnienie programu soboty

21.10.2017r.

(SOBOTA)

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KATEDRY KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO I PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

INTELIGENTNY MODEL WSPÓŁPRACY: UCZELNIA-SAMORZĄD-BIZNES

09.00-09.30

REJESTRACJA, KAWA/HERBATA

SESJA IV

09.30-10.50

Moderatorzy:

Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, Politechnika Poznańska

09.30-09.40

Anna Kantarek, Iwona Niemiec, Politechnika Krakowska

Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek”

09.40-09.50

Leszek Kordek

Prezes firmy NORLYS Sp. zo.o.

09.50-10.00

Maciej Złowodzki, Politechnika Krakowska

Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji”

10.00-10.10

Magdalena Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska

Architektura jako narzędzie rozwiązywania wybranych problemów społecznych – na przykładzie Leżajska, Niepołomic i Wieliczki”

10.10-10.20

Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska

“Warsztaty projektowe jako model współpracy trójstronnej: uczelnia, społeczność lokalna, samorząd, na wybranych przykładach”

10.20-10.30

Iwona Zuziak, Politechnika Krakowska

Symultaniczna aktywność przedstawicieli nauki ,biznesu i samorządów czynnikiem dynamizującym kreatywność”

10.30-10.40

Przedstawiciel samorządu/firmy

10.40-11.10

PRZERWA KAWOWA

Sesja V

11.10-14.00

Moderatorzy:

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK, Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, Politechnika Lubelska

11.10-11.20

Jan Wrana, Politechnika Lubelska

Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i UM Zaklikowa”

11.20-11.30

Katarzyna Zawada-Pęgiel

Kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie wielofunkcyjnych zespołów o wiodącej funkcji biurowej”

11.30-11.40

Piotr Broniewicz, Politechnika Krakowska

Kreowanie marki za pomocą architektury”

11.40-11.50

Ewa Raczyńska-Mąkowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wzornictwo UTP – dydaktyka utylitarna. doświadczenia i szanse dla miasta i biznesu”

11.50-12.00

Elżbieta Kusińska, Politechnika Krakowska

Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności”

12.00-12.10

Jarosław Huebner, Politechnika Krakowska

Spekulacje głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości”

12.10-12.20

Krzysztof Ludwin

Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane”

12.20-12.30

Martyna Bednarz, Politechnika Krakowska

Solar City i Gasometer Simmering. Integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie”

12.30-13.30

LUNCH I ZWIEDZANIE BRAINVILLE

Sesja VI

13.30-14.00

Moderatorzy:

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. ndzw., PWSZ w Raciborzu

dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, Politechnika Krakowska

13.30-13.40

Natalia Przesmycka, Politechnika Lubelska

Inicjatywa Lokalna w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, w kontekście współpracy uczelnie wyższe – samorząd lokalny na przykładzie Lublina”

13.40-13.50

Małgorzata Wijas, Sylwia Mochocka, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes”

13.50-14.00

Piotr Fiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

“Przywrócenie środowiska miejskiego w Szczecinie. Podzamcze — odbudowa nadwodnej „dzielnicy” staromiejskiej”.

14.00 – 15.00

PODSUMOWANIE

Prowadzenie: Grażyna Schneider-Skalska, Ryszard Nowak,

WNIOSKI MODERATORÓW SESJI

GŁOSY PRZYGOTOWANE

15.00 – 15.20

PODPISANIE DEKLARACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI ŚRODOWISKA NAUKI, SAMORZĄDU I BIZNESU

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI