Przejdź do treści

31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus

pieniądze, rachunki, podatki, kalkulator

Zbliża się koniec stycznia, a co za tym idzie, wkrótce mija termin składania zgłoszeń do programu „Mały ZUS plus”. Ci przedsiębiorcy, którzy planują skorzystać z tej ulgi i obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne w 2024 roku, muszą złożyć swoje zgłoszenia do 31 stycznia. Warto pamiętać, że ci, którzy już skorzystali z tej ulgi w 2023 roku i spełniają dalej jej warunki, nie muszą ponownie składać dokumentów.

Dla tych, którzy nie korzystali z „Małego ZUS plus” w ubiegłym roku, ale zamierzają skorzystać z ulgi w bieżącym roku, czas na zgłoszenie się do programu również mija 31 stycznia. Aby to zrobić, należy dokonać wyrejestrowania z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zarejestrować się z nowym kodem, właściwym dla „Małego ZUS plus” (05 90 lub 05 92). Dla tych, którzy korzystali z ulgi w poprzednim roku i spełniają warunki w 2024 roku, ponowne zgłoszenie nie jest konieczne.

Warto zaznaczyć, że jeśli płatnik składek spełni warunki do skorzystania z „Małego ZUS plus” w innym miesiącu niż styczeń 2024 r., na przykład po 24 miesiącach korzystania z preferencyjnych składek, musi zgłosić się do programu w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Nie zapomnijmy także, że każdy korzystający z „Małego ZUS plus” w styczniu musi przekazać informacje o rocznym przychodzie, dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w deklaracji rozliczeniowej lub raporcie miesięcznym. Termin na to wygasa 20 lutego.

„Mały ZUS plus” to program umożliwiający przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ci, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę od 2019 roku, mogą skorzystać z „Małego ZUS”, a od 2020 roku z jego rozszerzonej wersji. Obniżone składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

Warto zauważyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi w 2024 roku. Ci, którzy opłacali niższe składki od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. przez 36 miesięcy, a w latach 2022 i 2023 opłacali składki bez ulg, będą mogli skorzystać z „Małego ZUS plus” dopiero w 2025 roku. W styczniu 2024 r. muszą zweryfikować okresy korzystania z „małej działalności gospodarczej”, co może skutkować brakiem prawa do ulgi w 2024 roku. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będą mogli skorzystać z „Małego ZUS plus” w 2025 roku, spełniając wszystkie pozostałe warunki.

Dla kogo mały ZUS plus

Aby skorzystać z „Małego ZUS plus”, przedsiębiorcy muszą mieć przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekraczający 120 tys. zł. Limit ten jest wyliczany proporcjonalnie dla tych, którzy prowadzą działalność krócej. Warunkiem jest także prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku. „Mały ZUS plus” nie jest dostępny dla nowych przedsiębiorców. Skorzystanie z ulgi jest możliwe po opłaceniu preferencyjnych składek liczonych od co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynosi mały ZUS plus

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach „Małego ZUS plus” są obliczane od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Warto dodać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca musi opłacić w pełnej wysokości.

Mały ZUS plus nie dla wszystkich

Należy pamiętać, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z „Małego ZUS plus”. Wyłączeni są ci, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT, a także ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność. Ponadto osoby wykonujące działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiły jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku, również nie kwalifikują się do ulgi.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych