Przejdź do treści


Samorządowcy i przedstawiciele świata biznesu obradują na Forum Regionów

O znaczeniu samorządu terytorialnego dla mieszkańców, a także zapowiadanych zmianach w ordynacji wyborczej, reformie edukacji i opieki zdrowotnej rozmawiali uczestnicy dyskusji inaugurującej tegoroczne Forum Regionów. Wydarzenie, będące integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, otworzył marszałek Jacek Krupa.

Forum Regionów (FR), którego głównym partnerem jest Województwo Małopolskie, odbywa się już po raz jedenasty. Spotykają się na nim liderzy samorządowi z Europy, ale też przedstawiciele świata biznesu czy nauki. Wydarzenie to każdego roku jest doskonałą okazją do dyskusji na temat wyzwań stojących przed samorządami, wymiany dobrych praktyk, a także nawiązania współpracy.

W dyskusji, która rozpoczęła tegoroczne FR, oprócz Jacka Krupy wzięli udział także: Sebastian Chwałek (sekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Thomas Kufen (prezydent Essen, Niemcy), Marek Ustrobiński (wiceprezydent Rzeszowa) oraz Ludwik Węgrzyn (prezes Związku Powiatów Polskich). Rozmowę moderował Marcin Piasecki z “Rzeczpospolitej”.

Samorządy są symbolem decentralizacji władzy publicznej, które zaszły w Polsce po 1989 roku. Województwa po 18 latach ich funkcjonowania rozwijają regiony nie tylko gospodarczo czy społecznie, ale tworzą też tożsamość regionalną. Najważniejszą sprawą dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla samorządowców, jest zagwarantowanie autonomii samorządu terytorialnego w naszym kraju. Jadąc bowiem przez polskie wsie, miasta czy miasteczka widzimy zmiany jakie w nich zaszły, a to zdecydowanie zasługa samorządu oraz osób, które pracują na jego rzecz – mówił marszałek Jacek Krupa otwierając tegoroczne Forum Regionów.

Prezydent niemieckiego miasta Essen Thomas Kufen podkreślił w trakcie debaty, że praca w samorządzie to doskonała możliwość bycia bliżej mieszkańców i tego, co dzieje się w ich małej ojczyźnie:

– Mieszkańcy identyfikują się ze swoją małą ojczyzną, a gminy i powiaty są miejscami, gdzie mogą oni uczyć się jak funkcjonuje demokracja. Z kolei my samorządowcy, podejmując jakąś decyzję wiemy, że za dwa dni będzie ona komentowana na placu targowym czy w lokalnej piekarni – mieszkańcy będą mówić o tym, czy jest to odpowiednie rozwiązanie czy też nie. Samorząd daje zatem możliwość rozwiązywania konkretnych problemów mieszkańców i poznania ich potrzeb – podkreślał prezydent znajdującego się w Nadrenii Północnej-Westfalii miasta Essen.

Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński mówił natomiast o tym, że samorząd jest dobrze działającym mechanizmem, który jest blisko obywateli. Zwrócił także uwagę na to, że to właśnie do wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast mieszkańcy zwracają się w pierwszej kolejności ze swoimi problemami.

Na co jeszcze mogą liczyć uczestnicy tegorocznego Forum Regionów? Podczas licznych debat ich uczestnicy będą dyskutować m.in. na temat znaczenia partnerstwa miast regionów, tego jak ważny jest zrównoważony rozwój i wpływ nowoczesnych usług na rozwój miast czy też nowego podejścia do społeczno-gospodarczej odnowy regionu. Więcej informacji na temat Forum Regionów można znaleźć tutaj.

/źródło: malopolska.pl