Przejdź do treści


Sadownicy z Sądecczyzny spotkali się z przedstawicielami ministra rolnictwa w Starostwie Powiatowym

fot. Maria Olszowska

Głównym tematem spotkania w którym uczestniczyli lokalni sadownicy, przedstawiciele ministra rolnictwa oraz dyrektorzy Agencji Rynku Rolnego była wypłata rządowych transz tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo oraz rozwiązanie podobnych problemów w przyszłości.

Podczas spotkania wypracowano kilka postulatów, które zostaną przekazane ministrowi rolnictwa. Znalazły się wśród nich:

  • zastosowanie interwencjonizmu państwowego w ceny owoców sadowniczych przez ich skup;
  • zapewnienie ceny skupu gwarantującej zwrot kosztów produkcji;
  • wprowadzenie dopłat do wymiany nasadzeń tylko w przypadku sadowników prowadzących już plantacje owocowe;
  • ustanowienie embarga ograniczającego sprowadzanie owoców na teren Małopolski z innych regionów sadowniczych;
  • wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolniczych i sadowniczych beneficjentów pobierających opłaty bezpośrednie;
  • ujednolicenie polityki podatkowej względem wszystkich producentów owoców.

W spotkaniu zorganizowanym przez senatora Stanisława Koguta i posła Jana Dudę, wzięli udział m.in.: Dariusz Goszczyński – zastępca dyrektora ds. informacji rynkowej i statystyki rolnej, wyrobów alkoholowych, wsparcia mechanizmów promocji oraz oznaczeń geograficznych w Departamencie Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa, Marzena Trajer – dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR w Warszawie, Janina Burzyńska – zastępca dyrektora ARR w Krakowie, Paweł Mucha – dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Jacek Gołda – dyrektor Wydziału Rolnictwa MUW, a także członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk oraz Franciszek Kantor i Marian Ryba, radny wojewódzki Witold Kozłowski, poseł Elżbieta Borowska i wójtowie gmin Sądecczyzny.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
fot. Maria Olszowska