Przejdź do treści

Od jutra cała Sądecczyzna w zielonej strefie! Sprawdź, co się zmieni?

Kobieta w masce medycznej - fot. pixabay.com

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że od najbliższej soboty (12 września) Nowy Sącz i powiat nowosądecki zostanie przeniesiony do strefy zielonej.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).

Zmiany będą obowiązywać od soboty (12.09).

Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia Czwartek, 10 września 2020

Dla mieszkańców Sądecczyzny oznacza to znacznie mniej dokuczliwe obostrzenia. Nie trzeba będzie już, między innymi nosić maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej. Należy jednak pamiętać, że w zielonej strefie obowiązują także pewne ograniczenia.

Tego przestrzegamy wszędzie:

  • W sklepach należy zakładać rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.
  • Zakazana jest działalność klubów nocnych i dyskotek.
  • W salonach fryzjerskich i kosmetycznych mogą przebywać wyłącznie pracownicy oraz klienci w trakcie zabiegów, ewentualnie opiekunowie klientów.

Nakaz zakrywania ust i nosa:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość 1,5 m;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  • w obiektach handlowych lub usługowych;
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są: osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, posiadające zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Szczegółowa lista ograniczeń i nakazów dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/trzy-kolory-bezpieczenstwa