Przejdź do treści


Nowy Sącz. Otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Nawojowskiej

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu

Prezydent Ludomir Handzel dokonał otwarcia nowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu. Centrum Oferuje 20 nowych miejsc dedykowanych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta. Jego działalność skierowana jest zwłaszcza do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osób niesamodzielnych wymagających opieki.

– Mowa tutaj szczególnie o osobach z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, schorzeniami narządu wzroku, słuchu, mowy lub chorób układu krążenia, osobom niesamodzielnym wymagającym opieki – wyjaśnia prezydent.

Centrum zapewnia wsparcie w formie:

  • Opieki całodobowej przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok,
  • Dziennej formy wsparcia przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie (od 8:00 do 16:00),
  • 1 miejsca w ramach opieki wytchnieniowej.

Centrum zostało kompleksowo przystosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy mają dostęp do różnorodnej infrastruktury, takiej jak specjalistyczny pokój do kinezyterapii, magnetoterapii oraz zajęć prowadzonych przez doświadczonych rehabilitantów, logopedów, psychologów, itp. Wszystkie zajęcia i terapie są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika, zapewniając spersonalizowane podejście.

Koszt inwestycji (roboty budowlane z wyposażeniem) 5.146.401.42 zł, w tym dofinansowanie ze środków FS w kwocie: 3.067.524,64 zł oraz  środki własne Miasta w kwocie: 2.078.876,78 zł

W jaki sposób skontaktować się z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym?

Z centrum można skontaktować się telefonicznie pod numerem:18 444-36-23 lub 18 444-36-24, bezpośrednio w siedzibie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzka 59A w Nowym Sączu – Punkt Pierwszego Kontaktu pokój 1.1 (parter).

/źródło: UM NS