Przejdź do treści


Miejski Zarząd Dróg czerpie inspiracje z pomysłów Koalicji Nowosądeckiej? Ma powstać nowy most heleński i dwa ronda

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Grzegorz Mirek (dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu) zaprezentował propozycję budowy nowego mostu heleńskiego. Nowy most ma oprócz dwóch pasów ruchu, chodnika i ścieżki rowerowej posiadać także dodatkowy trzeci pas ruchu, którym rano można będzie przejechać w kierunku wjazdu do Nowego Sącza, a popołudniu w stronę Limanowej. Takie rozwiązanie ma zapobiec powstawaniu zatorów drogowych. Grzegorz Mirek stwierdził także że: ” Nie ma możliwości dobudowywania żadnych elementów do istniejącego mostu, żadnych kładek ani innych ciągów pieszo-jezdnych. Niestety trzeba ten most rozburzyć”. Dodatkowo po obydwu stronach nowego mostu (pod zamkiem i od strony osiedla Helena) mają powstać ronda a ruch samochodów ciężarowych będzie się odbywał przez nowy most na obwodnicy północnej.

Informacja o planowanej modernizacji infrastruktury drogowej w tej części miasta ucieszyła także członków Koalicji Nowosądeckiej, którzy podkreślają, że to część ich pomysłu z ubiegłorocznej kampanii wyborczej. W związku z tym, zarówno Ludomir Handzel, jak i Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka pragną przekazać Sądeczanom za pośrednictwem mediów swoje stanowisko w tej sprawie:

Koalicja Nowosądecka nie ma nic przeciwko temu, aby zarówno Pan Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, jak i sam Pan Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza, czerpali z pomysłów Ludomira Handzla oraz Koalicji Nowosądeckiej, proponowanych mieszkańcom Nowego Sącza w jesiennych wyborach samorządowych. Przedstawione koncepcje miały za zadanie poprawę komunikacji w Nowym Sączu oraz poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Ich prezentacja miała na celu realną poprawę sytuacji w mieście – zarówno poprawę komunikacji, jak i poprawę jakości życia, chociażby poprzez wspieranie powstawania nowych miejsc pracy lub tworzenia miejsc, służących aktywnemu wypoczynkowi. Jednocześnie pragniemy wspomnieć, iż część proponowanych inwestycji była już wcześniej omawiana lub zgłaszana przez różne środowiska ? o czym podczas kampanii wyborczej informowaliśmy.

Działania podjęte przez Pana Grzegorza Mirka traktujemy jako pozytywny, drobny kroczek w dobrym kierunku. Teraz kolej na następne kroki: uzyskanie pozwoleń budowlanych, pozyskanie funduszy na realizację tej inwestycji oraz wykonanie proponowanych robót. Pragniemy również poinformować, iż Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka będzie aktywnie wspierać wszystkie dobre pomysły, realizowane dla dobra mieszkańców Nowego Sącza, bez względu na to, kto je będzie zgłaszał lub realizował. Koalicji Nowosądeckiej nie interesują szyldy polityczne oraz upodobania. Nie będziemy się kierować uprzedzeniami, a wszelkie pozytywne inicjatywy będą przez nas wspierane. Z drugiej strony wszystkie nieprawidłowości będą wytykane i zostaną piętnowane. Obecnie Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka wraz z Ludomirem Handzlem angażuje się w szczególności w następujące sprawy: droga Nowy Sącz ? Brzesko oraz powstawanie nowych miejsc, związanych z aktywnym wypoczynkiem. Niebawem będziemy Państwa o tych wszystkich działaniach informować.

Z poważaniem:
Ludomir Handzel – przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka
Artur Bochenek – prezes Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka”