Zostań laureatem Nagrody im. Dra Masiora

Opublikowano 24 października 2016 przez

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz dziesiąty młodemu artyście (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii wnioskodawcy zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

– Podstawowym kryterium wyłonienia nominowanych i laureata Nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydata przez Kapitułę Nagrody – mówi Józef Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji. – Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody nastąpi podczas Koncertu Galowego 10 grudnia 2016 roku w sali MCK Sokół w Nowym Sączu.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz i Izabela Szafrańska.
Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony wniosek (w formacie DOC) na adres: kontakt@fundacjajm.pl. Termin składania wniosków upływa 19 listopada 2016 r.
Formularz wniosku można pobrać ze strony: www.fundacjajm.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu