Przejdź do treści


Zostań laureatem Nagrody im. Dra Masiora

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz dziesiąty młodemu artyście (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii wnioskodawcy zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

– Podstawowym kryterium wyłonienia nominowanych i laureata Nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydata przez Kapitułę Nagrody – mówi Józef Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji. – Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody nastąpi podczas Koncertu Galowego 10 grudnia 2016 roku w sali MCK Sokół w Nowym Sączu.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz i Izabela Szafrańska.
Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony wniosek (w formacie DOC) na adres: kontakt@fundacjajm.pl. Termin składania wniosków upływa 19 listopada 2016 r.
Formularz wniosku można pobrać ze strony: www.fundacjajm.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu