Przejdź do treści


Skarbnikiem miasta Nowego Sącza została Renata Seruga-Tokarz

Renata Seruga-Tokarz

Podczas dzisiejszej IV sesji Rady Miasta wybrano skarbnika Nowego Sącza. Została nią Renata Seruga-Tokarz.
Za kandydaturą Renaty Serugi-Tokarz głosowało ośmiu radnych, nikt nie był przeciw. Trzynastu radnych wstrzymało się od głosu.
Renata Seruga-Tokarz w 2004 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu w zakresie Zarządzania Finansami. Następnie w 2007 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów. W 2007 roku uzyskała także certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo w 2013 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Katedra Prawa w zakresie Doradztwa Podatkowego.
Posiada 20 letnie doświadczenie w zawodzie księgowego, w tym także przy realizacji projektów z funduszy zewnętrznych.
Od 2012 roku pracuje również jako trener szkoleniowy na zlecenie Sądeckiej Izby Gospodarczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Nowy Sącz, realizując wykłady z zakresu księgowości, podatków, przepisów ZUS oraz kadr i płac.