Przejdź do treści


Są pieniądze dla pracowników DPSów!

SPD w Klęczanach - Fot. Maria Olszowska

Domy pomocy społecznej z Powiatu Nowosądeckiego otrzymają wsparcie finansowe, które ma zostać przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników.
Wśród 93 wniosków objętych wsparciem w ramach programu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” znajdują się trzy złożone na rzecz DPS-ów z Powiatu Nowosądeckiego. Łączna wysokość wsparcia finansowego wynosi 645 150 złotych.
Projekt pn. „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

(olsz)