Przejdź do treści


Remont obwodnicy Podegrodzia ma potrwać do piątku 21 października

Remont obwodnicy Podegrodzia

Obwodnica Podegrodzia (odcinek drogi wojewódzkiej 969) została całkowicie zamknięta dla ruchu 10 października. Aktualnie prowadzone są tam prace przy wymianie nawierzchni, remont ma potrwać do 21 października. Zalecany objazd prowadzi przez Stadła i Podegrodzie.

Na oddanej do użytku w 2011 roku obwodnicy nawierzchnia była już remontowana w sierpniu 2015 roku. Budowa obwodnicy Podegrodzia była realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przy wsparciu Powiatu Nowosądeckiego i gminy Podegrodzie. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 50 milionów złotych.