Przejdź do treści


Prawie osiemnaście milionów złotych na sądecką oświatę

fot. UMNS

Prawie osiemnaście milionów złotych trafi do nowosądeckich szkół i przedszkoli, środki te zostaną przeznaczone między innymi na nowoczesny sprzęt oraz nowe miejsca dla przedszkolaków.

Miasto Nowy Sącz wspólnie z Nowosądeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz szkołami realizuje dziewięć projektów oświatowych, których całkowita wartość to 17 976 568,17 zł.

Ponad osiem milionów złotych trafi do trzech szkół (ZS nr 1, ZS Elektryczno-Mechanicznych oraz ZS Budowlanych), w których powstaną Centra Kompetencji Zawodowych. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni dydaktycznych, szkolenia i kursy dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli oraz na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Nowym Sączu zostanie utworzone ponad sto nowych miejsc przedszkolnych, miasto pozyskało na ten cel ponad dwa miliony złotych. Przedszkola te już zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne a przy Szkole Podstawowej nr 3 wkrótce powstanie nowoczesny plac zabaw.

Pięć milionów złotych trafi do szkół podstawowych i średnich w Nowym Sączu, gdzie w ramach projektów placówki będą mogły zorganizować na przykład zajęcia rozwijające talenty uzdolnionych uczniów. Również nauczyciele będą mogli skorzystać z dofinansowania podnosząc swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Do sądeckich szkół trafi też nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych. 640 uczniów przez dziesięć miesięcy będzie dostawało stypendia naukowe w wysokości 300 zł miesięcznie.

– To będą ich – uczniów pieniądze. Mogą je wydać na sprzęt komputerowy, fotograficzny czy rozwijanie swoich zainteresowań – mówi Alina Marek dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza. – Pierwszym kryterium otrzymania stypendium jest chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Uczeń musi poświęcić swój czas, uczęszczać na zajęcia, po prostu musi mu się chcieć dodatkowo rozwijać, pogłębiać swoją wiedzę.

I i II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu biorą udział w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W pierwszym etapie w szkołach zamontowano miedzy innymi kamery, specjalne monitory, ekrany wielkowymiarowe, potrzebne do łączenia się on-line, ponieważ zajęcia odbywają się przez internet i uczestniczą w nich jednocześnie uczniowie z kilku szkół w Małopolsce.

/fot. UMNS

Tagi: