Przejdź do treści


Pomoce dydaktyczne trafiły do nowosądeckich szkół

Do nowosądeckich podstawówek uczestniczących w innowacyjnym projekcie matematycznym realizowanym przez Miasto Nowy Sącz we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Fundacją NEWAG, trafiły kolejne pomoce dydaktyczne.

W ramach warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 5 zaprojektowano i wytworzono ponad 200 zestawów planszy i klocków edukacyjnych, które następnie trafiły do nauczycieli i dzieci ze szkoły podstawowej nr 17, 20 i 21 w Nowym Sączu.

/źródło: UMNS