Przejdź do treści

Plaga pożarów suchych traw na Sądecczyźnie – Od początku roku odnotowano ich już ponad 200

Jak co roku na wiosnę na Sądecczyźnie rośnie liczba pożarów suchych traw. Od początku roku odnotowano 202 pożary suchych traw na łączną liczbę 372 wszystkich pożarów.

Rozkład pożarów suchych traw od początku roku przedstawia się następująco:

 • Styczeń: 6
 • Luty: 67
 • Marzec: 129

Rozkład pożarów suchych traw w poszczególnych gminach (do dnia 31 marca):

 • Chełmiec: 18
 • Grybów: 1
 • Gródek nad Dunajcem: 2
 • Korzenna: 4
 • Muszyna: 11
 • Nawojowa: 2
 • Piwniczna-Zdrój: 37
 • Podegrodzie: 21
 • Rytro: 28
 • Stary Sącz: 31
 • miasto Grybów: 5 miasto Nowy Sącz: 25
 • Łącko: 17

Wypalanie traw jest surowo zabronione a za wykroczenia tego typu grożą następujące sankcje:

 • Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
 • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia
  wolności od roku do lat 10”.
źródło: www.psp-nowysacz.pl