Oświadczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Opublikowano 1 lutego 2017 przez
Oświadczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Treść oświadczenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w sprawie informacji wyemitowanych przez Radio RDN:
Ze zdumieniem zapoznałem się z informacjami wyemitowanymi przez Radio RDN, które publikując rozmowę z porannym gościem z dnia 31 stycznia br. po raz kolejny, w sposób dalece nieprecyzyjny, a miejscami wprost nieprawdziwy podnosi kwestię aplikowania Miasta Nowego Sącza o różne dofinansowania dla obszaru osób niepełnosprawnych.
Po pierwsze, nie jest prawdą że Miasto Nowy Sącz od roku 2014 nie podejmowało środków z PFRON, potrzebnych na likwidację barier architektonicznych. W tych latach (2014-2016) Urząd Miasta ze środków PFRON zrealizował  173 umowy z mieszkańcami Nowego Sącza na likwidację barier, na kwotę łączną 568 420 zł. W roku 2016 zrealizowano w mieście o 46% więcej umów na likwidację barier architektonicznych, w stosunku do roku 2015, o czym PFRON został poinformowany w wymaganych sprawozdaniach. Brak odniesienia się w mediach do tych informacji, może wskazywać na próbę krytycznej oceny jakości pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Jeśli chodzi o likwidację barier w miejscach publicznych, to w latach minionych, tam gdzie to było możliwe zlikwidowano, bądź znacznie złagodzono bariery architektoniczne. Nie oznacza to, że barier pozbyto się wszędzie, są takie budynki i miejsca, gdzie uwarunkowania architektoniczne i historyczne uniemożliwiają montaż specjalistycznych urządzeń typu winda, podjazd, schodołaz. Ponadto PFRON, oddział małopolski nie proponuje na to zadanie dofinansowania, które można by rozpatrywać jako atrakcyjne dla Miasta. Wysokość dofinansowania urządzenia likwidującego barierę architektoniczną w wysokości 30% wartości całej inwestycji – od strony PFRON wygląda jak ponury żart. Urząd Miasta nie będzie występował po środki na realizację zadań, których wykonanie jest obecnie, zwyczajnie niemożliwe – i to nie z powodu kwestii formalnych, leżących po stronie Miasta Nowego Sącza.
Ponadto, nie jest prawdą również, że na terenie miasta w ostatnich latach nie likwiduje się żadnych barier architektonicznych. W budynkach użyteczności publicznej zainstalowano w tym czasie wiele udogodnień, jak chociażby: winda w Miejskim Ośrodku Kultury, winda przy budynku Krytej Pływalni MOSIR, winda wewnątrz budynku krytej pływalni, umożliwiająca wejście osobie niepełnosprawnej wprost z wózka do niecki basenu. Ponadto – schodołaz w Wydziale Komunikacji i Transportu, schodołaz w korytarzu głównym ratusza,  sygnalizacja dźwiękowa przy przejściach dla pieszych, wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pozyskano sponsorów, którzy przekazali niepełnosprawnej młodzieży szkolnej specjalistyczne rowery rekreacyjno-rehabilitacyjne.  Zakupiono nowy samochód dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, który służy tylko do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zdumiewające i przykre jest to, że osoba kierująca małopolskim oddziałem PFRON nie zauważa, bądź nie chce zauważyć wymienionych wyżej udogodnień, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat. Co więcej, ta sama osoba, pracując w tutejszym urzędzie przez minione osiem lat, do czerwca 2016 roku, jako pełnomocnik ds. społecznych – nie zgłosiła żadnego zapytania w sprawie likwidacji barier architektonicznych na terenie urzędu miasta, nie zgłaszała uwag na temat dostępności poszczególnych wydziałów, ani nie postarała się o pozyskanie jakichkolwiek środków na likwidację barier na terenie urzędu.
Jeśli chodzi o dofinansowanie przez PFRON dla osób niepełnosprawnych, chcących prowadzić działalność gospodarczą, to w myśl stosownych przepisów – Urząd Miasta zabezpiecza ze środków centralnych PFRON wszystkie potrzebne na ten cel, nigdy nie została wydana odpowiedź odmowna osobie niepełnosprawnej zainteresowanej prowadzeniem działalności gospodarczej – ze względu na brak środków. Nie będziemy więc aplikować dodatkowo o pieniądze na to zadanie do oddziału małopolskiego PFRON, jeśli nie będzie takiej potrzeby. Być może PFRON powinien skupić się raczej nad uatrakcyjnieniem i dostosowaniem warunków udostępniania dofinansowań na cele aktywizacji zawodowej, do faktycznych możliwości osób niepełnosprawnych, które dzisiaj często zwyczajnie boją się podejmować ryzyka prowadzenia własnej działalności.
Należy podkreślić, że zdaniem wielu organizacji pozarządowych Miasto Nowy Sącz w sposób właściwy realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w oparciu o środki pozyskane z PFRON.
W przyszłości liczę na bardziej konstruktywne i prawdziwe uwagi od strony małopolskiego oddziału PFRON, aby w mediach nie pojawiały się informacje nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością.
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza