Przejdź do treści


Oficjalnie rozpoczęto budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Nowy budynek Sądu Rejonowego zostanie wzniesiony przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu jako pierwszy w Polsce powstanie formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). W uroczystym rozpoczęciu budowy wziął udział Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, a także przedstawiciele zarządu głównego wykonawcy firmy Warbud S.A.

Nowa budynek Sądu Rejonowego w Nowym Sączu będzie posiadał powierzchnie 10 tys. metrów kwadratowych a inwestycja ta ma kosztować ok. 125 mln zł wraz z kosztami projektowania i budowy oraz zarządzaniem tym obiektem przez kolejne lata. Firmy Warbud S.A będąca głównym wykonawcą jest zobowiązana utrzymywać budynek oraz udostępniać go za ustaloną opłatą Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu przez okres 20 lat. Po tym czasie nieruchomość zostanie całkowicie oddana do dyspozycji Sądu. Teren pod inwestycję został przekazany głównemu wykonawcy na czas obowiązywania umowy, jednak stanowi on nadal własność Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Sądu. Według harmonogramu inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2017 roku.

źródło: www.nowysacz.pl