Podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

Inne placówki medyczne

Pogotowie, opieka doraźna.