X Nowosądecki Pokłon Trzech Króli

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz ks. dr Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w X Nowosądeckim Pokłonie Trzech Króli. Czytaj więcej →