NOVA Sp. z o.o.

Spółki komunalne

Spółka NOVA Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Nowego Sącza, obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, odzysk i zagospodarowanie odpadów deponowanych na składowisku z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Ponadto firma świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych.