Przejdź do treści


O narkotykach w kilku językach w sądeckiej komendzie

Sala konferencyjna wypełniona po brzegi i pięć prelekcji poświęconych działaniom Policji i skali zjawiska narkomanii w krajach, które reprezentowali prelegenci, to skrócony opis dzisiejszej konferencji, która odbyła w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Inicjatorem i organizatorem dzisiejszego spotkania był Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk, który przywitał przybyłych gości oraz Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz.

Wśród gości, którzy zabrali głos był Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk i starszy wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Nowym Sączu Józef Nieć. W swoich przemówieniach wymienieni podkreślili, że takie spotkania i prelekcje mają znaczący wymiar edukacyjny i profilaktyczny dla młodzieży oraz dziękowali sądeckiej Policji i stowarzyszeniu IPA z Nowego Sącza za wzorową współpracę i podejmowanie takich inicjatyw.

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas także przedstawiciele innych służb mundurowych, m.in. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – st. bryg. Waldemar Kuźma oraz Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. Renata Obrzut, jak również delegacje Policji z Czarnogóry, Chorwacji, Cypru, Serbii, Czech, Słowenii i Irlandii, a także studenci i młodzież szkolna.

Uczestnicy konferencji wysłuchali pięciu wykładów. Podinsp. Paweł Godyń – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wygłosił wykład dotyczący zadań policji w systemie przeciwdziałania narkomanii, natomiast asp. Dariusz Bublewicz – Kierownik Referatu dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, przybliżył uczestnikom zagadnienie wpływu narkotyków na zachowanie kryminogenne w środowisku młodzieży. Wśród prelegentów był także przedstawiciel Policji z Chorwacji, który zreferował tematykę zadań realizowanych przez Policję w walce z narkotykami, podobnie jak przedstawiciel Policji z Czech oraz prelegent z Czarnogóry.

Konferencja była kontynuacją i podsumowaniem programu pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – narkotyki, a prawo”, realizowanego w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego. W kilku szkołach sądeccy policjanci przeprowadzili spotkania z uczniami i rodzicami, a ich tematem były zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających i ich wpływu na organizm człowieka. Dlatego też, na zakończenie konferencji, komendant wraz z przewodniczącą regionu IPA Nowy Sącz wręczyli przedstawicielom szkół uczestniczących w projekcie pamiątkowe certyfikaty. Trafiły one do wykładowcy Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Mirosławy Sochy, Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej Anny Bartusiak, Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach Alicji Wąsowicz oraz Wicedyrektora Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu Marka Grembka.