Przejdź do treści


Nowy Sącz: Wybory do zarządów osiedlowych

Dzisiaj (19 września) ruszają wybory do zarządów osiedlowych miasta Nowego Sącza, które potrwają do 28 listopada. Harmonogram zebrań wyborczych wynika z indywidualnie kończących się kadencji. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniach wyborczych proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Pobierz Harmonogram zebrań wyborczych (2016) do zarządów osiedlowych w Nowym Sączu

Zarząd Osiedla działa na podstawie Statutu Osiedla, w którym zapisane są następujące zadania:

  1. zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem oraz Statutem Miasta,
  2. podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska i innych związanych z obszarem osiedla,
  3. współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych,
  4. organizowanie samopomocy mieszkańców i kształtowanie zasad współżycia społecznego,
  5. wnioskowanie do Rady Miasta lub Prezydenta Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów istotnych dla mieszkańców osiedla,
  6. współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w osiedlu,
  7. współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag i wniosków dotyczących osiedla,
  8. wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania jednostek usługowych i obsługi mieszkańców osiedla,
  9. współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,
  10. współdziałanie z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla.

źródło: www.nowysacz.pl