Przejdź do treści


Nowy Sącz: Uroczyste pożegnanie Pani Komendant z sądecką jednostką

Fot. Serdeczne gratulacje awansu oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia przekazali również Zastępcy Komendanta

22 lutego sądeccy policjanci uroczyście pożegnali nadkom. Dorotę Tokarz, obecnie I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, która swoją zawodową karierę rozpoczynała od sądeckiej jednostki i łącznie przepracowała w niej 24 lata.
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk dziękował awansującej policjantce za wieloletnią, wzorową służbę oraz znaczący wkład w sukcesy sądeckiej Policji. Podkreślił jej zaangażowanie w codzienną służbę i profesjonalizm w działaniu, życząc dalszych sukcesów w zawodzie i satysfakcję ze służby na rzecz mieszkańców Gorlic.
Serdeczne gratulacje awansu oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia przekazali również Zastępcy Komendanta – mł. insp. Ireneusz Maślanka i mł. insp. Jerzy Polczyk oraz przedstawiciele kadry kierowniczej, a nadkom. Dorota Tokarz dziękowała za życzliwość i ciepłe słowa, a przede wszystkim za wieloletnią współpracę.
Nadkom. Dorota Tokarz w sądeckiej Policji służyła przez 22 lata (wcześniej przez 2 lata w służbie cywilnej), ostatnio na stanowisku Eksperta Zespołu do walki z Korupcją.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu