Przejdź do treści


Nowy Sącz. Asp. szt. Barbara Leśniak z podziękowaniami od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Asp. szt. Barbara Leśniak z podziękowaniami od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

31 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak wręczył certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Łącznie wyróżnienia odebrały 22 szkoły, w tym Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej. Podziękowania trafiły natomiast do rąk asp. szt. Barbary Leśniak, która od pięciu lat koordynuje na Sądecczyźnie projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli goście, m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, jak również przedstawiciele szkół i Policji. Nie zabrakło też młodzieży oraz koordynatorów projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z terenu województwa małopolskiego.

Spośród wszystkich koordynatorów z komend miejskich i powiatowych Policji w Małopolsce, podczas uroczystości wyróżniono sądecką policjantkę. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak podziękował asp. szt. Barbarze Leśniak za wieloletnie zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na Sądecczyźnie, dodając, że podejmowane przez policjantkę działania mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jak również na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo od 2005 roku przystąpiło na Sądecczyźnie 37 placówek oświatowych, w tym 1 uczelnia wyższa.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to działania oparte na współpracy Policji z  placówkami oświatowymi, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zjawisk, np. przemocy rówieśniczej. Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz wytworzenie się ciągłości działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższych włącznie.

Opracowanie: KMP Nowy Sącz, na podstawie materiałów KWP Kraków
Foto: KMP Nowy Sącz i KWP Kraków