Przejdź do treści


Międzynarodowa konferencja pt. “Wpływ narkotyków na zachowania kryminogenne w środowisku młodzieży” w sądeckiej komendzie

Konferencja odbędzie się 6 września br. w Komendzie miejskiej Policji w Nowym Sączu, przy ulicy Grottgera 50.

Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży oraz ich rodziców na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii oraz konsekwencji prawnych z tego wynikających, jak również propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów bezpiecznych zachowań skutkujących ograniczaniem i zapobieganiem zjawiska narkomanii.

Organizatorem konferencji jest Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu i Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Region Nowy Sącz, a odbiorcami uczniowie I klas szkół ponadgimnazjalnych z wybranych trzech szkół z terenu miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, a także rodzice tych uczniów, jak również studenci I roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Podczas konferencji swoje prelekcje będą mieli przedstawiciele Policji z Chorwacji, Czech i Czarnogóry oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

źródło: KMP Nowy Sącz