Przejdź do treści


Licea jako kuźnia polskiej inteligencji

Fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w auli Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak z dyrektorami szkół i placówek edukacyjnych z Sądecczyzny. Wziął w nim również udział senator Stanisław Kogut, poseł Jan Duda i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Przybyli oczywiście dyrektorzy i nauczyciele placówek zarówno z miasta Nowego Sącza jak i Powiatu Nowosądeckiego. Spotkanie prowadził szef sądeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty Dariusz Leśniak.

Kurator Barbara Nowak omówiła sprawy związane z wprowadzaną reformą szkolnictwa. Podziękowała też staroście nowosądeckiemu Markowi Pławiakowi za świetną współpracę z samorządem. Podobne słowa skierowała pod adresem prezydenta miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

– Za jedno z najważniejszych osiągnięć reformy uważam przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego – mówiła Barbara Nowak. – Dla mnie liceum jest tym, co stwarza fundamenty do kształtowania się polskiej inteligencji i daje możliwości poprawienia jakości wykształcenia. Równocześnie, cieszę się z tego, że młodzi ludzie będą mieli możliwość wyboru nauki w szkołach branżowych. Już po pierwszych trzech latach takiej szkoły uczeń będzie przygotowany do podjęcia pracy w danym zawodzie. Jeśli jednak będzie się chciał kształcić dalej – ma do tego stworzone warunki. Może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, zdać maturę i pójść na studia. Do tej pory brakowało takiej ciągłości nauczania.

Starosta nowosądecki, zwracając się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, podkreślił fakt, że sam przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem szkoły i dlatego ma świadomość problemów, z jakimi boryka się oświata.

– Życzę wszystkim nauczycielom wytrwałości w pracy i lepszych wyników – dodał starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Mam nadzieję, że zreformowany system nauczania znacznie w tym pomoże. Życzę, aby nadchodzący rok szkolny był lepszy od poprzedniego pod względem zaangażowania nauczycieli i uczniów. Wszystkiego dobrego.

W spotkaniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz: senator Stanisław Kogut, poseł Jan Duda i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu / (olsz)

Fot. Maria Olszowska