Przejdź do treści


Laboratorium Edukacyjne Fizyki rozpoczyna działalność w Nowym Sączu

Laboratorium Universum organizuje popularnonaukowy wykład pt. “Twórcza strona nauki” wraz z pokazami doświadczeń fizycznych w dniu 26 stycznia o godz. 16:00 w Parku Technologicznym MMC brainville w Nowym Sączu. Od tego dnia Laboratorium będzie organizowało stałe warsztaty edukacyjne z fizyki w formie zajęć laboratoryjnych (doświadczenia, realizacja mini-projektów badawczych), dedykowane uczniom gimnazjów i szkół średnich.
Laboratorium ma na celu ukazanie fizyki jako nauki żywej, ciekawej i bliskiej rzeczywistości. Oprócz doświadczeń, podczas zajęć będą wykorzystywane symulacje komputerowe procesów fizycznych i aplikacje wizualizujące zagadnienia fizyczne i matematyczne. Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej i będą odpłatne.
Oprócz zajęć warsztatowych, Laboratorium będzie organizować bezpłatnie:

  • Cokwartalne, otwarte wykłady popularnonaukowe, dedykowane do szerokiego grona odbiorców. Będą się one odbywać w audytorium Parku Technologicznego MMC brainville. Wykłady będą wygłaszane przez studentów/doktorantów działających w kołach naukowych krakowskich i sądeckich uczelni.
  • Comiesięczne rozgrywki w edukacyjne i strategiczne gry planszowe w Kawiarni Filmowej w Nowym Sączu. Pierwsze rozgrywki już w ferie.

Podczas Ceremonii Otwarcia 26 stycznia zostanie zaprezentowana oferta Laboratorium oraz posiadane, wybrane sprzęty pokazowo-doświadczalne. Ceremonia odbędzie się w audytorium oraz w hallu Parku Technologicznego. Ceremonia jest otwarta dla wszystkich, a udział w niej jest bezpłatny. Wymagana rejestracja uczestników na stronie: www.laboratoriumuniversum.pl.
Więcej informacji na:
www.laboratoriumuniversum.pl
www.facebook.com/LaboratoriumUniversum