Przejdź do treści


Konkurs Starosty Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych i wolontariatu

Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki

Do 30 czerwca 2019 r. można składać wnioski w konkursie starosty nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych i wolontariatu. Czekają atrakcyjne nagrody!

O nagrody można się ubiegać w czterech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku, Młody Wolontariusz Roku, Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego. We wniosku należy podać: wskazanie kategorii w jakiej wnioskuje się o nagrodę, dane o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy), dane o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek), uzasadnienie osiągnięć kandydata (wniosek o przyznanie Nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata /recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp/).

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu lub przesłać na adres Starostwa: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem nazwy nagrody oraz nazwy wydziału obsługującego Konkurs (Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych).

Szczegóły na temat Konkursu zawarte są w Regulaminie dostępnym pod nr tel. 18 41 41 832 oraz na stronie internetowej Powiatu http://nowosadecki.pl/pl/konkurs-starosty-nowosadeckiego-dla-organizacji-pozarzadowych.

/(olsz)