Przejdź do treści


Były starosta nowosądecki odznaczony za zasługi

Fot. Maria Olszowska

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przekazał dzisiaj Janowi Golonce – byłemu staroście nowosądeckiemu odznaczenie BENE MERITUS. Zrobił to w imieniu Związku Powiatów Polskich.

Odznaczenie zostało przyznane jako podziękowanie za tworzenie powiatów w Polsce, w którym były starosta nowosądecki Jan Golonka brał czynny udział 20 lat temu i przez kilkanaście lat sprawowania funkcji starosty. Przypomnijmy, że właśnie na Sądecczyźnie powstał powiat pilotażowy – Sądecka Strefa Usług Publicznych.

(olsz)