Przejdź do treści


Będą łowić "Małopolskie Talenty"

Małopolskie Talenty

Już od września, w szkołach Powiatu Nowosądeckiego rozpocznie się „łowienie” i rozwijanie talentów. Wszystko za sprawą projektu „Małopolskie Talenty – szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki”.
– Celem programu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień uczniów – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Młodzi ludzie ze szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki będą mogli pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, nauk matematyczno-technicznych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji społecznych.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podpisał już stosowna umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie i stał się partnerem projektu. Zostało też utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będzie realizować założenia programu.
Dzięki realizacji projektu i prowadzonym zajęciom, chcemy zwiększyć u młodych ludzi motywację i inspirację do pogłębiania zainteresowań z zakresu przedmiotów, które mają w szkołach, ale też rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Pomoże w tym diagnoza indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych. To jedno z założeń programu.
Na uczniów czekają: profesjonalna diagnoza uzdolnień, zajęcia realizowane w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest nie tylko inwestycją w uczniów. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczycieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjamiCałkowita wartość projektu – 258 886,25 zł, wartość dofinansowania – 245 941,93 zł.

  • Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • Projekt będzie realizowany od 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 r.
  • Projekt realizowany jest komplementarnie z projektem koordynacyjnym Województwa Małopolskiego „MAŁOPOLSKIE TALENTY”. To nowa inicjatywa edukacyjna. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół mają szansę rozwinąć swoje główne kompetencje, nauczyciele i edukatorzy ‒ poszerzyć warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego ‒ zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

Więcej informacji o MAŁOPOLSKICH TALENTACH można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.malopolskietalenty.pl