Przejdź do treści


50-lecie Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

8 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury świętowano 50-lecie Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. Z tej okazji uczniowie ZSB w Nowym Sączu przygotowali program artystyczny prezentujący bogatą historię szkoły. W obchodach oprócz grona pedagogicznego wziął udział również wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, która przez wiele lat uczyła w ZSB.