1 sierpnia: Zawyją syreny

Opublikowano 14 lipca 2017 przez
1 sierpnia: Zawyją syreny

1 sierpnia o godzinie 17:00 na terenie Powiatu Nowosądeckiego zawyją syreny alarmowe. Syreny zawyją, aby upamiętnić 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie warszawskie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944r było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.