Przejdź do treści


Spotkania z pisarzami i szkolenia bibliotekarzy

Biblioteka Publiczna w Starym Sączu

Łącznie 33 tysiące złotych dofinansowania otrzymała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu w ramach programu “Partnerstwo dla Książki”. Pieniądze pochodzą z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15 tys. zł przeznaczono na projekt “Aktywni i kreatywni”. Obejmuje on trzy szkolenia podnoszące kompetencje pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu nowosądeckiego, a także wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
18 tys. zł dofinansowania pomoże w realizacji projektu “Podróże literackie”, obejmującego organizację 32 spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych w bibliotekach publicznych powiatu. Spotkania te będą promować czytelnictwo, rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze. Pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako animatora kultury czytelniczej.
Zadania te będą realizowane przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo.
(szel)