Przejdź do treści

Komunikat prezydenta Ludomira Handzla dotyczący mostu w ciągu ulicy Kamiennej

Rynek w Nowym Sączu - fot. Piotr Gaborek

Dziś – 6 lipca 2020 r. – odbyło się spotkanie w Krakowie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie przeprawy mostowej na rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyłem z wójtem Kamionki Wielkiej panem Andrzejem Stankiem. Na początku przypomniałem zarys sytuacji – do uszkodzenia mostu doszło pod koniec listopada 2019 r. Wtedy zabezpieczyliśmy doraźnie most umożliwiając ruch samochodów osobowych oraz komunikacji publicznej. Ekspertyza wykazała, iż most nie nadaje się do naprawy i dziś przytoczone pisma z nadzoru budowlanego potwierdziły tę informację.

Natychmiast został przygotowany wniosek o środki powodziowe. Pan Wojewoda – za co dziś ponownie podziękowałem – wysoko ocenił wniosek i umiejscowił go na pierwszym miejscu zadań, które mają być realizowane w Małopolsce. 31 stycznia 2020 r. Pan Wojewoda przesłał listę tych zadań do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Równocześnie podległe mi służby przygotowały i przeprowadziły przetarg (luty 2020 r.) na wykonanie nowego mostu wraz z mostem tymczasowym, który miał służyć mieszkańcom na czas budowy. Wysoki stan wody w czerwcu 2020 r. spowodował dalsze pogłębienie uszkodzeń. Troska o bezpieczeństwo – wymusiła decyzję o zamknięciu mostu.

Dziś zostaliśmy poinformowani przez Pana Wojewodę, iż środków na budowę Nowego mostu nie otrzymamy w 2020 r. – ponieważ środki zostały przesunięte na sprawy związane z epidemią. Środki nie zostaną uruchomione i w związku z tym musimy przystąpić do zabezpieczenia mieszkańców oraz działających w Kamionce Wlk. przedsiębiorców własnymi siłami. Skierujemy wniosek do Wojska Polskiego (którego przedstawiciel również uczestniczył w spotkaniu) z zapytaniem o możliwość wykonania tymczasowej przeprawy. Podejmiemy także działania w kierunku znalezienia alternatywnych rozwiązań, w tym montażu finansowego dla rozwiązań doraźnych. Razem z wójtem Kamionki Wielkiej zdajemy sobie sprawę ze skali utrudnień dla mieszkańców i przedsiębiorców. Czas oraz środki będą decydowały o podjętych decyzjach.

Dziękuję również posłowi RP panu Edwardowi Siarce, który był na spotkaniu i wspierał nasze starania. Będę informował Państwa nie bieżąco o rozwoju sytuacji.

Ludomir Handzel
Prezydent Miasta Nowego Sącza