Przejdź do treści


Dzieci opanowały gabinet starosty

Dzieci opanowały gabinet starosty

W Starostwie Powiatowym gościły dzisiaj dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piątkowej wraz z wychowawczynią – Anną Potyrałą. Chciały spotkać się ze starostą nowosądeckim, porozmawiać z nim i zobaczyć, jak wygląda praca w urzędzie.

Uczniowie klasy IIIb pytali, co należy do obowiązków starosty, zwiedzili salę obrad, w której odbywają się m.in. sesje Rady Powiatu Nowosądeckiego i oczywiście stanęli do wspólnego zdjęcia ze starostą Markiem Pławiakiem.

/(olsz) Fot. Maria Olszowska